Nieuw meldpunt voor late betalingen door grootbedrijven aan het mkb

Leestijd: ongeveer 2 minuten 5 februari 2021 0 reacties

Tip: gebruik een factuurprogramma voor eenvoudig & betaalbaar factureren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Silvasoft.nl  (3) Ficsus

De ACM, de Autoriteit Consument & Markt, heeft een meldpunt opgericht voor mkb-ondernemers die factureren aan grote bedrijven. Via het meldpunt kunnen de mkb-ondernemers anoniem melding maken van grote bedrijven die zich niet aan de afgesproken betaaltermijnen houden.

Over het meldpunt van de ACM

Het meldpunt van de ACM is op verzoek van het ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat) opgericht voor een termijn van een jaar. De ACM zal alle meldingen verzamelen en registreren, maar geen verdere actie ondernemen. De meldingen worden enkel gebruikt om in kaart te brengen hoe vaak grote bedrijven de wettelijke betaaltermijnen bij facturen van mkb-ondernemers overschrijden. Deze informatie wordt vervolgens aan het ministerie van EZK doorgegeven, dat kan beslissen om in verdere acties of wetgeving te voorzien. Volgens het ministerie van EZK is dit meldpunt slechts een eerste stap naar onafhankelijk toezicht en een eerlijkere economie.

Wetgeving en voorgeschiedenis

Ter herinnering: sinds 1 januari 2017 stelt de Wet betaaltermijnen paal en perk aan de betaaltermijnen die grootbedrijven ten opzichte van hun mkb-leveranciers hanteren. Dergelijke grootbedrijven hebben vaak een sterke onderhandelingspositie en mkb-ondernemers vrezen een klant te verliezen als ze te snel reclameren. De financiële afhankelijkheid is daar gewoon te groot voor. Desondanks waarschuwt het ministerie van EZK ervoor dat betaaltermijnen in deze crisistijd het verschil kunnen betekenen tussen overleven of over de fles gaan.

De wet beperkte de maximale betaaltermijn tot 60 dagen. Bij aanvang was er voorzien dat er na drie jaar een onderzoek zou volgen m.b.t. de effecten op zowel het grootbedrijf als de mkb-ondernemers. Uit dit onderzoek bleek dat een groot aantal grootbedrijven die voorheen kortere betaaltermijnen hanteerden, nu hun betaaltermijnen tot 60 kalenderdagen hadden opgetrokken. Ze zagen dit namelijk als hun wettelijk recht. Waar de gemiddelde betaaltermijn bij het invoeren van de wet nog bijkans 41 dagen bedroeg, was dit in het tweede kwartaal van 2019 al gestegen naar 41,4 dagen. De positieve gevolgen voor mkb-ondernemers bleven uit en de situatie werd er zelfs alleen maar slechter op. Er volgde een wetsvoorstel om de termijn naar 30 kalenderdagen terug te dringen.

Uit de evaluatie bleek bovendien dat mkb-ondernemers vragende partij zijn naar onafhankelijk toezicht op de naleving van deze betaaltermijnen. Het is net daarom dat het ministerie van EZK de ACM de opdracht heeft gegeven om cijfers te verzamelen. Later zal dan worden beslist of onafhankelijk onderzoek al dan niet noodzakelijk is. Het is in het belang van mkb-ondernemers om altijd melding te maken van een overschrijding.

Voorwaarden voor een melding bij de ACM

Om een geldige melding te doen, moet men natuurlijk onder het toepassingsgebied van bovenstaande wetgeving vallen. Hiervoor moet je het eigen bedrijf in de eerste plaats als een mkb-onderneming kwalificeren. Hiervoor moet je op minimaal twee van de onderstaande vragen positief kunnen antwoorden en dit voor de periode van de afgelopen twee jaar:

  • Bedraagt de waarde van de activa maximaal 20 miljoen euro?
  • Bedraagt de omzet van de onderneming maximaal 40 miljoen euro?
  • Heeft het bedrijf minder dan 250 werknemers in dienst?

Ten tweede is het vereist dat het mkb-bedrijf aan een grootbedrijf levert. Dit wil voor het grootbedrijf zeggen dat er niet minimaal twee keer positief kan worden geantwoord op bovenstaande vragen.

Ten slotte is het vereist dat het om een onbetwiste factuur gaat.

Meldingen kunnen worden gedaan via de website van de ACM.

Factureren met Silvasoft

Factureren met Silvasoft

De best gewaardeerde factuurprogramma's van 2024!

(178 reviews)9.7/10
e-Boekhouden.nl factuurprogramma Vanaf € 9,95 p/m
500.000+ ondernemers
IDEAL link op factuur
Onbeperkt factureren
e-Boekhouden.nl factureren en boekhouden € 24,00 p/m
500.000+ ondernemers
IDEAL link op factuur
Onbeperkt factureren
(85 reviews)9.6/10
Silvasoft factuurprogramma € 7,45 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Mobiele app
Silvasoft factureren en boekhouden € 20,40 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. boekhouden
Silvasoft factureren en urenregistratie € 11,40 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. urenregistratie
Silvasoft factureren en voorraadbeheer € 12,90 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren en projectmanagement € 13,90 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en urenregistratie € 24,35 p/m
Ongelimiteerd
Incl. boekhouden
Incl. urenregistratie
Silvasoft factureren, urenregistratie en voorraadbeheer € 16,85 p/m
Ongelimiteerd
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en voorraadbeheer € 25,85 p/m
Ongelimiteerd
Incl. boekhouden
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en projectmanagement € 26,85 p/m
Ongelimiteerd
Incl. boekhouden
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, urenregistratie en meer € 23,30 p/m
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 32,30 p/m
Incl. boekhouden
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 30,80 p/m
Incl. boekhouden
Incl. urenregistratie
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 29,80 p/m
Incl. boekhouden
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 36,25 p/m
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
(2 reviews)9.0/10
Factuurprogramma van Ficsus € 5,95 p/m
IDEAL link op factuur
Gratis ondersteuning
Gratis uitproberen

Vergelijk alle factuurprogramma's op prijs, reviews en functies!

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie

TIP!
Sneller een factuurprogramma vinden dat aansluit bij jouw wensen?

Doe de keuzewijzer!