Wat zijn de eisen bij facturen voor de Rijksoverheid?

Leestijd: ongeveer 9 minuten 9 december 2020 0 reacties

Tip: gebruik een factuurprogramma voor eenvoudig & betaalbaar factureren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Silvasoft.nl  (3) Ficsus

Eerder hadden we het al over het verzenden van facturen naar de overheid. Hierbij zijn e-facturen steeds vaker de regel. Wanneer je echter een factuur maakt voor de Rijksoverheid, moet er op de factuur ook een aantal gegevens terug te vinden zijn. Zorg dat deze gegevens op de factuur te vinden zijn want anders kan de afhandeling en de betaling onnodig uitlopen.

Verplichte vermeldingen voor alle facturen

In eerste instantie zijn er de verplichte factuurvermeldingen die op iedere factuur moeten staan. Deze factuureisen gelden voor alle facturen, ongeacht of ze nu naar een lokale ondernemer, een buitenlandse klant of de Rijksoverheid worden verzonden.

 • De eigen juridische naam en deze van de klant
 • Het volledige adres en het adres van de klant
 • Het eigen btw-identificatienummer en het KVK-nummer
 • De datum waarop de factuur is uitgereikt
 • Een opeenvolgend factuurnummer
 • De geleverde goederen of diensten en hun omvang
 • De datum waarop de goederen zijn geleverd of de datum van de voorafbetaling
 • Het gevraagde bedrag (excl. btw)
 • Het toepasselijk btw-tarief
 • Het btw-bedrag

In een aantal eerdere blogs hebben we al uitgelegd hoe er met deze verplichte vermeldingen moet worden omgegaan. Lees in ieder geval ook even onze eerdere blogs over de eisen ten aanzien van digitale facturen en over hoe deze factuureisen zich in de praktijk laten vertalen.

Specifieke vermeldingen voor facturen aan de Rijksoverheid

Wanneer je aan de Rijksoverheid factureert, moet je bovendien nog een aantal andere vermeldingen op de factuur opnemen of zijn er een aantal bijzondere aandachtspunten. Vermeld zeker volgende gegevens:

 • Het adres van het ministerie dat op de overeenkomst staat
 • De directie en de contactpersoon bij dit ministerie
 • Het referentienummer, verplichtingennummer en/of inkoopordernummer
 • Het eventuele contractnummer
 • Een duidelijke omschrijving van de geleverde producten of diensten
 • Het OIN (overheidsidentificatienummer) van het ministerie of de organisatie wanneer er sprake is van een e-factuur.

Zorg dat je dit goed doet want facturen met onvoldoende informatie worden steeds teruggestuurd.

Overheidsidentificatienummer

Om de onderdelen van de Rijksoverheid te identificeren moet er altijd een OIN op de factuur staan. De te gebruiken OIN is natuurlijk afhankelijk van de te factureren overheid. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen (december 2020). Raadpleeg voor een actueel overzicht de Logius-website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Apparaatskosten Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 4000000086000
Detentiecentrum Rotterdam 4000000125000
Detentiecentrum Zeist 4000000126000
Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 4000000129000
Dienst Vervoer en Ondersteuning Dienst Justitiële Inrichtingen 4000000128000
Divisie Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 4000000134000
Divisie Jeugd Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 4000000136000
Divisie Vreemdelingenbewaring Dienst Justitiële Inrichtingen 4000000138000
Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek 4000000121000
Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht 4000000120000
Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 4000000085000
Justitieel Complex Alphen aan den Rijn 4000000090000
Justitieel Complex Schiphol 4000000124000
Justitieel Complex Zaanstad 4000000153000
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland 4000000122000
Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie 4000000130000
Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen 4000000131000
Penitentiaire Inrichting Achterhoek 4000000087000
Penitentiaire Inrichting Almelo 4000000088000
Penitentiaire Inrichting Almere 4000000089000
Penitentiaire Inrichting Arnhem 4000000091000
Penitentiaire Inrichting Dordrecht 4000000093000
Penitentiaire Inrichting Grave 4000000094000
Penitentiaire Inrichting Haaglanden 4000000095000
Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard 4000000097000
Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel 4000000099000
Penitentiaire Inrichting Leeuwarden 4000000100000
Penitentiaire Inrichting Lelystad 4000000101000
Penitentiaire Inrichting Middelburg 4000000103000
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein 4000000104000
Penitentiaire Inrichting Rotterdam 4000000107000
Penitentiaire Inrichting Sittard 4000000102000
Penitentiaire Inrichting Ter Apel 4000000108000
Penitentiaire Inrichting Tilburg 4000000109000
Penitentiaire Inrichting Utrecht 4000000110000
Penitentiaire Inrichting Veenhuizen 4000000111000
Penitentiaire Inrichting Vught 4000000112000
Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost 4000000115000
Penitentiaire Inrichting Zwaag 4000000113000
Penitentiaire Inrichting Zwolle 4000000114000
Rijks Jeugdinrichting 4000000155000
Sectordirectie Forensische Zorg Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag 4000000135000
Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen 4000000132000
Shared Service Center ICT Dienst Justitiële Inrichtingen 4000000133000
Dienst Publiek en Communicatie 4000000148000
Ministerie van Algemene Zaken 1003227376000
FMHaaglanden 4000000075000
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1003214345000
Huurcommissie 4000000061000
Logius 4003214345001
P-Direkt 4000000058000
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) 1822100824000
Rijksvastgoedbedrijf 1856305765000
SSC-ICT 4000000054000
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) 4000000059000
Het ministerie van Buitenlandse Zaken 1003227406000
Het ministerie van Defensie 1008078452000
Het ministerie van Defensie – Paresto 4000000041000
Agentschap Telecom 4000000010000
Autoriteit Consument & Markt 4000000152000
Centraal Planbureau 4000000018000
DICTU 4000000149000
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 1003214369000
Staatstoezicht op de Mijnen 4000000016000
Belastingdienst 2003214394002
Domeinen Roerende Zaken 4000000040000
Ministerie van Financiën 1003214394000
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS ) 2003214321001
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 1851407742000
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1821693992000
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 1003214321000
Nederlandse Emissie Autoriteit 4000000017000
Planbureau voor de Leefomgeving 1822550556000
Rijkswaterstaat (RWS) 1821699180000
Autoriteit Persoonsgegevens 4000000079000
Centraal Justitieel Incassobureau (CJI) 4000000044000
College voor de Rechten van de Mens 4000000082000
Dienst Justis 4000000008000
Hoge Raad der Nederlanden 4000000009000
Immigratie en Naturalisatiedienst 4000000012000
Justitiële Informatiedienst 4000000002000
Ministerie JenV – Bestuursdepartement 1003214436000
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) 4000000011000
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen 4000000081000
Openbaar Ministerie (OM) 4000000034000
Raad voor de Kinderbescherming 2003214436001
Schadefonds Geweldsmisdrijven 1821702622000
Diergezondheidsfonds 4192585909000
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 1858272854000
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 1001932779000
Regiebureau POP 4177402303000
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) 1800866472000
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1003214400000
Nationaal Archief 1822312888000
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1003227522000
Rijksschoonmaakorganisatie 1003227522001
CIBG 2006756402002
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 4000000038000
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2003182447001
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 4000000062000
Sociaal en Cultureel Planbureau 4000000053000
Bureau Raad voor de rechtspraak 4000000076000
Centrale Raad van Beroep 4000000037000
College van Beroep voor het bedrijfsleven 4000000049000
Gerechtshof Amsterdam 4000000046000
Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 4000000147000
Gerechtshof Den Haag 4000000056000
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 4000000036000
IVO rechtspraak 4000000047000
Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak 3273808340000
Rechtbank Amsterdam 4000000025000
Rechtbank Den Haag 4000000055000
Rechtbank Gelderland 4000000150000
Rechtbank Limburg 4000000146000
Rechtbank Midden-Nederland 4000000033000
Rechtbank Noord-Holland 4000000142000
Rechtbank Noord-Nederland 4000000143000
Rechtbank Oost-Brabant 4000000032000
Rechtbank Overijssel 4000000151000
Rechtbank Rotterdam 4000000027000
Rechtbank Zeeland – West Brabant 4000000145000
Studiecentrum Rechtspleging 4000000073000
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (apparaatskosten) 4000000006000
RVO – Beheer Projecten 4000000166000
RVO – Bouw Utrecht Facturen 4114202890000
RVO – Business Development Coaches 4163662142000
RVO – DGGF TA 4150616283000
RVO – Dienstverlening Internationale Organisatie 4119353466000
RVO – Drive 4122297153000
RVO – Energie 4000000163000
RVO – EPRM 4197469018000
RVO – Evenementen BAS 4142906953000
RVO – IAF Utrecht 4182286204000
RVO – In beslag genomen goederen 4000000164000
RVO – Industrie Agro en Financiering 4000000165000
RVO – Internationalisering Sport 4156340195000
RVO – Kerngids 1 4133867942000
RVO – Modules Internationaal 4000000172000
RVO – Mondiale Samenwerking 4000000171000
RVO – Netherlands Space Office 4000000169000
RVO – Online Dienstverlening en Communicatie 4171455984000
RVO – Partners for International Business 4000000162000
RVO – Partners voor Water 4000000161000
RVO – PPP’s 4144104801000
RVO – Regeling Stimulering Huisvesting Vergunning 4000000170000
RVO – SIB 4121276209000
RVO – SIB Collectieve Activiteiten 4140640068000
RVO – Transitiefaciliteit 4000000173000

Factuuradres bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Houd er rekening mee dat alleen DUO en het Nationaal Archief een eigen factuuradres hebben. Voor andere diensten zoals de Onderwijsraad, de Erfgoed Inspectie of het College voor Toetsen en Examens wordt gewoon het factuuradres van het ministerie van OCW gebruikt.

Eenvoudig factuur opstellen voor de Rijksoverheid

Met een Nederlands factuurprogramma is het mogelijk om eenvoudig een (elektronische) factuur op te stellen voor de Rijksoverheid. Alle gegevens zijn eenvoudig in te vullen en de factuur wordt opgesteld in een UBL-formaat, een gestandaardiseerd formaat waarbij de factuur automatisch kan worden ingelezen. Let er wel altijd op of het factuurprogramma UBL-facturatie ondersteunt. Onder andere Silvasoft, Teamleader, Rompslomp en Exact ondersteunen UBL-facturatie.

Factureren met Silvasoft

Factureren met Silvasoft

De best gewaardeerde factuurprogramma's van 2024!

(178 reviews)9.7/10
e-Boekhouden.nl factuurprogramma Vanaf € 9,95 p/m
500.000+ ondernemers
IDEAL link op factuur
Onbeperkt factureren
e-Boekhouden.nl factureren en boekhouden € 24,00 p/m
500.000+ ondernemers
IDEAL link op factuur
Onbeperkt factureren
(85 reviews)9.6/10
Silvasoft factuurprogramma € 7,45 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Mobiele app
Silvasoft factureren en boekhouden € 20,40 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. boekhouden
Silvasoft factureren en urenregistratie € 11,40 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. urenregistratie
Silvasoft factureren en voorraadbeheer € 12,90 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren en projectmanagement € 13,90 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en urenregistratie € 24,35 p/m
Ongelimiteerd
Incl. boekhouden
Incl. urenregistratie
Silvasoft factureren, urenregistratie en voorraadbeheer € 16,85 p/m
Ongelimiteerd
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en voorraadbeheer € 25,85 p/m
Ongelimiteerd
Incl. boekhouden
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en projectmanagement € 26,85 p/m
Ongelimiteerd
Incl. boekhouden
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, urenregistratie en meer € 23,30 p/m
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 32,30 p/m
Incl. boekhouden
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 30,80 p/m
Incl. boekhouden
Incl. urenregistratie
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 29,80 p/m
Incl. boekhouden
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 36,25 p/m
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
(2 reviews)9.0/10
Factuurprogramma van Ficsus € 5,95 p/m
IDEAL link op factuur
Gratis ondersteuning
Gratis uitproberen

Vergelijk alle factuurprogramma's op prijs, reviews en functies!

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie

TIP!
Sneller een factuurprogramma vinden dat aansluit bij jouw wensen?

Doe de keuzewijzer!