Voorbelasting terugvragen mag ook als de factuur veel later wordt opgesteld

Leestijd: ongeveer 3 minuten 17 november 2021 0 reacties

Tip: gebruik een factuurprogramma voor eenvoudig & betaalbaar factureren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl  (2) Silvasoft.nl  (3) Ficsus

Van de rechtspraak kunnen ondernemers veel leren. Ook als het bijvoorbeeld over de facturering gaat. Het komt nu eenmaal wel eens voor dat er over een factuur onenigheid bestaat en dat de rechter dan een uitspraak moet doen. Regelmatig lichten we zo’n uitspraak van de rechter toe. Deze keer is het een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, het hoogste rechtsorgaan van Europa. Volgens deze uitspraak is het toegestaan om de voorbelasting terug te vragen als de facturering lange tijd na de levering gebeurde. En zelfs als er eerst een creditering plaatsvond.

Geschil met de Roemeense belastingdienst over de btw-teruggaaf

Bij deze zaak (ECLI:EU:C:2021:870) bestond er een geschil tussen een Franse onderneming en de Roemeense belastingdienst. In 2015 had de Franse onderneming een verzoek om btw-teruggaaf ingediend. Dit verzoek had betrekking op aankopen uit 2012, waarbij het Franse bedrijf productieapparatuur had aangeschaft. De productieapparatuur had Roemenië nooit verlaten en werd gebruikt door de Roemeense leverancier. Hiervoor werd in 2012 een factuur opgesteld, inclusief Roemeense btw.

Omdat de productieapparatuur Roemenië niet verliet, verzocht het Franse bedrijf om een btw-teruggaaf. De Roemeense belastingdienst wees dit verzoek echter van de hand. Volgens de Roemeense belastingdienst zouden de voorgelegde facturen onder andere niet aan de wettelijke voorschriften hebben voldaan. Net als in Nederland stelt ook Roemenië eisen aan facturen. Hier lees je nog eens terug wat er in Nederland op een factuur moet staan.

Facturen crediteren en het opnieuw proberen

Door de afwijzing pakte het Franse bedrijf het anders aan. De facturen uit 2012 werden door de leverancier gecrediteerd en er werden nieuwe facturen opgesteld met betrekking tot dezelfde levering. Het crediteren van facturen is inderdaad een van de mogelijke oplossingen bij fouten op facturen.

Deze nieuwe facturen voldeden wel aan de eisen die de Roemeense belastingdienst stelt. Op basis van de nieuwe facturen werd een nieuw teruggaafverzoek ingediend. Ook dit teruggaafverzoek werd echter afgewezen. Volgens de Roemeense belastingdienst had men namelijk al eens om de teruggaaf van de btw verzocht.

De Franse onderneming vocht de beslissing aan en kwam zo terecht bij de Roemeense rechter, die opmerkte dat er in de Europese btw-richtlijn helemaal geen regeling te vinden is over de termijn waarbinnen het recht op aftrek moet worden uitgeoefend. Daarom stelde de Roemeense rechter zogeheten prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan een hoger gerecht. Op basis van het antwoord op deze vraag moet de rechtbank nadien zelf een uitspraak doen.

Antwoord van de Europese rechter

Het Hof geeft aan dat het recht op teruggaaf en het recht op aftrek niet kunnen worden beperkt als er aan de vereisten is voldaan. Een van deze voorwaarden is dat het recht op aftrek en teruggaaf pas kan worden uitgeoefend als de belastingplichtige een factuur heeft die aan de factuurvoorwaarden voldoet. In feite wil dit zeggen dat de factuur niet zo’n gebreken mag vertonen dat het niet de gegevens verstrekt die de belastingdienst nodig heeft om het een en ander na te gaan.

Het gevolg hiervan is dat een verzoek om btw-teruggaaf niet louter kan worden afgewezen omdat de goederenlevering of de dienstenlevering in een veel eerder tijdvak plaatsvond dan wanneer er is gefactureerd. Dat de btw eerder verschuldigd is geworden dan dat er is gefactureerd, maakt dus niet uit. Ook het eenzijdig annuleren van de eerdere factuur door de leverancier, om in een later tijdvak een nieuwe factuur voor dezelfde levering uit te reiken, wijzigt hier volgens de rechter niks aan. Het beïnvloedt noch het recht op teruggaaf van de btw, noch beïnvloedt het het tijdvak waarin dit recht moet worden uitgeoefend.

Met andere woorden: de voorbelasting terugvragen is ook toegestaan als de factuur pas veel later wordt opgesteld. En ook als de eerdere foute factuur werd gecrediteerd om dan veel later een nieuwe factuur op te stellen.

Factureren met Silvasoft

Factureren met Silvasoft

De best gewaardeerde factuurprogramma's van 2024!

(178 reviews)9.7/10
e-Boekhouden.nl factuurprogramma Vanaf € 9,95 p/m
500.000+ ondernemers
IDEAL link op factuur
Onbeperkt factureren
e-Boekhouden.nl factureren en boekhouden € 24,00 p/m
500.000+ ondernemers
IDEAL link op factuur
Onbeperkt factureren
(85 reviews)9.6/10
Silvasoft factuurprogramma € 7,45 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Mobiele app
Silvasoft factureren en boekhouden € 20,40 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. boekhouden
Silvasoft factureren en urenregistratie € 11,40 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. urenregistratie
Silvasoft factureren en voorraadbeheer € 12,90 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren en projectmanagement € 13,90 p/m
Ongelimiteerd
Eigen opmaak
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en urenregistratie € 24,35 p/m
Ongelimiteerd
Incl. boekhouden
Incl. urenregistratie
Silvasoft factureren, urenregistratie en voorraadbeheer € 16,85 p/m
Ongelimiteerd
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en voorraadbeheer € 25,85 p/m
Ongelimiteerd
Incl. boekhouden
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en projectmanagement € 26,85 p/m
Ongelimiteerd
Incl. boekhouden
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, urenregistratie en meer € 23,30 p/m
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 32,30 p/m
Incl. boekhouden
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 30,80 p/m
Incl. boekhouden
Incl. urenregistratie
Incl. projectbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 29,80 p/m
Incl. boekhouden
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Silvasoft factureren, boekhouden en meer € 36,25 p/m
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
(2 reviews)9.0/10
Factuurprogramma van Ficsus € 5,95 p/m
IDEAL link op factuur
Gratis ondersteuning
Gratis uitproberen

Vergelijk alle factuurprogramma's op prijs, reviews en functies!

Geen reacties

Plaats reactie

Er zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!

Plaats reactie

TIP!
Sneller een factuurprogramma vinden dat aansluit bij jouw wensen?

Doe de keuzewijzer!